Kontakt

Římskokatolická farnost Kolín

Brandlova 25
280 02 Kolín, CZ

Farní kancelář

tel.: 601 102 749 (příjem hovorů pondělí-pátek od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00)
ID datové schránky: azmdfim
IČ: 46390839

Ján Halama SVD

farář

tel.: 604 294 247
e-mail: farnost-kolin@volny.cz

Jaroslaw Batóg SVD

farní vikář

tel.: 603 162 104
e-mail: jaroslaw.batog@email.cz

Mgr. Filip Dvořák

katecheze dětí, příprava na první svaté přijímání

tel.: 728 184 882

Mgr. Marta Moravcová

pastorační referentka

tel.: 776 792 606

Mgr. Petr Zavřel

ředitel farní charity

e-mail: reditel.fch@kolin.charita.cz
tel.: 728 343 197
web: kolin.charita.cz

Mgr. Libuše Kubíčková

ředitelka Dvouleté katolické střední a mateřské školy

tel.: 321 722 079
e-mail: dks.kolin@centrum.cz
web: www.dks-kolin.cz